Hotel – Restaurace – Wellness
Facebook

Tipy na výlet

Zřícenina hradu Choustník

Choustník je zřícenina hradu asi jeden kilometr východně od stejnojmenné obce v okrese Tábor. Stojí na vrcholu dominantního vrchu v nadmořské výšce 660 m uvnitř přírodní rezervace Choustník. Hrad je v Česku vzácnou ukázkou tzv. ganerbenburgu, neboli hradu tvořeném více jádry, ve kterých sídlilo několik různých majitelů. Zřícenina hradu byla necitlivě zrestaurována a zpřístupněna veřejnosti.Věž hradu slouží jako rozhledna. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR.

Veselí nad Lužnicí, ráj pro cyklisty

Veselí nad Lužnicí je považováno mnoha cyklisty, vodáky i turisty za město, které je výchozím bodem pro cestování po jihočeském regionu Třeboňska. V jeho okolí je možné objevit tolik překrásných míst, že se sem lidé rádi navrací. Nejlákavější jsou pro zdejší návštěvníky hlavně cyklostezky. Okolí Veselí nad Lužnicí je jimi doslova protkáno a cyklistická dovolená může být velice pestrá, a to dokonce nad očekávání. Touto cestou si Vám dovolíme nabídnout některé cyklotrasy, které určitě stojí za shlédnutí.

Zajímavá trasa na cyklovýlet směřuje z Veselí nad Lužnicí po červené turistické značce do Třeboně. Nejedná se o klasickou cyklostezku. Cesta vede podél hrází rybníků Nadějské rybniční soustavy a budete určitě mile překvapeni, o jaký pěkný úsek pro cyklovýlet se jedná. Navštívíte rybníky Potěšil, Překvapil, Víra, Láska,Rod, Naděje, prohlédnete si dva zajímavé pískové přesypy u Vlkovských pískoven, můžete tu obdivovat krásu největšího rybníka Rožmberk a završit putování ve městě Třeboň.

Třeboň nabízí dvě naučné cyklostezky:

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně

  • délka: 39,0 km
  • počet panelů: 22 ks
  • typ: Cyklo
  • obtížnost: Střední

Cyklistická naučná stezka Rožmberk

  • délka: 15,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Cyklo
  • obtížnost: Lehká

Schwarzenberská hrobka

Hrobka se nachází 1,5 km od Třeboně v anglickém parku na jižní straně rybníka Svět. Hrobku nechala postavit kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená z Liechtensteinu, s manželem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem.

Krásný anglický park okolo hrobky má rozlohu 17 hektarů a navrhl ho zahradník Rudolf Wácha. Bylo zde vysázeno 2000 stromů a 40 druhů vzácných dřevin.

Zámek Stráž nad Nežárkou

Zámek ve Stráži nad Nežárkou je barokní feudální sídlo, vzniklé zásadním přebudováním gotického hradu z 13. století založeného rodem Vítkovců. Zámek obklopuje rozsáhlý park v údolí řeky Nežárky.

Zámek Třeboň

Zámecký komplex patří k největším v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo šlechtického rodu Rožmberků

Zámek Hluboká

Jeden z nejvyhledávanějších zámků naší země, zámek Hluboká, se tyčí na severním okraji budějovické rybniční pánve, na příkrém ostrohu nad řekou Vltavou.

 

Veselské pískovny

Místo pro váš odpočinek i zábavu

Písčité pláže a třpytící se vodní hladina. Návštěva Veselských pískoven snadno může připomínat dovolenou u moře. Pět samostatných jezer vzniklých po těžbě štěrkopísku v sobě totiž nyní skrývají prostor pro odpočinek, koupání, sportovní vyžití i kulturní program. Jihočeskou malebnost jí dodávají okolní lesy a krajina Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Pískovny jsou z Veselí nad Lužnicí snadno přístupné pěšky a na kole. Řidiči pak mohou využít možnosti parkoviště, na kterém pak všichni naleznou stánek s občerstvením. Kromě zahnání hladu a žízně zde nabízíme možnost si zahrát plážový volejbal, fotbálek či sledovat pravidelná kulturní vystoupení.

Písečný přesyp u Vlkova

Poušť není jen Sahara nebo Kalahari. Pouště jsou rozmanitá prostředí a ne jenom obrovské písečné duny. Píseční plochy najdeme i v České republice; jsou sice malé, ale nikoli nevýznamné. Nejznámější česká písečná duna je na Třeboňsku:

Písečný přesyp u Vlkova je lokalitou nacházející u Veselí nad Lužnicí. Pískový přesyp byl v roce 1954 zapsán mezi zvláště chráněná území. Tato písečná duna zabírá plochu o rozměrech 80×60 metrů a nad terénem se tyčí do výšky čtyř metrů. Je dosud velice dobře zachovaná a stabilizovaná, přesto se na volných místech udržuje jemně žlutý pohyblivý písek, na němž při větru vznikají zřetelné čeřiny. Vznik duny sahá až do doby ledové. Vědci se zatím nedopátrali skutečného údaje, takže jedni uvádějí pozdní dobu ledovou, druzí starší holocén, neboli nejmladší geologické období, které začalo koncem poslední doby ledové. Tedy 10 000 – 8500 let před naším letopočtem.

 

KOSTEL POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE

 

Děkanský chrám Páně „Povýšení svatého kříže“ ve Veselí nad Lužnicí stojí majestátně na nejvyšším bodě celého okolí. Kostel leží v nadmořské výšce 429 m, je zdaleka viditelný a má z dálky podobu hradu. Nejstarší zpráva o zdejším chrámu pochází z roku 1261. Původní chrám Páně byl vystaven v románském slohu. Tento chrám měl původně prkenný – rovný strop. Roku 1655 při bouři blesk zapálil chrám a bylo nutno pořídit krov nový. V následujících stoletích proběhla ještě řada dalších úprav, které daly chrámu Páně jeho dnešní tvář.